Verso Altima Smart City

Što je pametni grad?

Pametni grad predstavlja urbano područje koje koristi različite vrste elektroničkih senzora za prikupljanje podataka, a uključuje podatke prikupljene od građana, uređaja i imovine koji se obrađuju i analiziraju te s kojima se upravlja - prometnim i transportnim sustavima, elektranama, vodoopskrbnim mrežama, javnom rasvjetom, informacijskim sustavima, školama, knjižnicama, bolnicama i drugim ciljanim zajednicama.

U modernim, urbanim sredinama informacijska i komunikacijska tehnologija koristi se za poboljšanje kvalitete života te smanjenje troškova. Pametne aplikacije, poput Verso Altima Smart City, razvijaju se za upravljanje gradskim tokovima omogućavajući reakcije u realnom vremena svih dionika, i spremnost za pravovremene odgovore na izazove urbanih područja.

Rješenja Verso Altima Smart City podijeljena su na tri glavne teme:

1. Ušteda -  fokus ove teme je na transparentnoj potrošnji i optimizaciji iskorištenih resursa, a uključuje Smart Lighting, Smart Water Metering i Smart Gas Metering.

2. Monetizacija – osigurava bolji uvid u mogućnosti optimizacije cijena, automatizaciju naplate i razvoj novih poslovnih modela kroz tehnologiju, a uključuje: Smart Water Metering, Smart Gas Metering i Smart Parking.

3. Kvaliteta života – ova teme jedna je aktualnih u gradskim, urbanim sredinama. Podrazumijeva praćenje podataka u stvarnom vremenu i istovremenu usporedbu sa prošlim, povijesnim podacima, omogućavajući  prepoznavanje trendova prije nego što postanu očiti ili postanu problem. Uključuje: Smart Environment i Smart Parking.

 

Verso Altima Smart City rješenje

Verso Altima Smart City rješenje je moderno, tehnološki napredno i jednostavno za korištenje. Razvili su ga stručnjaci Verso Altima grupe temeljem višegodišnjeg rada na međunarodnim referentnim projektima.

Verso Altima Smart City rješenje je:

  • End-To-End: Jedna infrastruktura, veliki broj funkcionalnosti koje su spremne out of the box. Smanjuje troškove razvoja i vrijeme implementacije.
  • Fleksibilno: Podržava deployment on premise i u oblaku. Radi sa LoRA, SigFox i NbiOT tehnologijama.
  • Integrirano: Jedna platfoma služi kao baza za sve aplikacije što omogućuje jednostavnu razmjenu podataka i korelativnost.
  • Skalabilno
   • Podržava POC raznih veličina: od 10 senzora do 10 000                                            
   • Moguć je odabir jedne vertikale ili više njih u bilo kojem trenutku. Isključenje odabrane vertikale moguće je naknadno, ukoliko korisnik za nju više nema potrebe.
  • Sigurno: od end to end enkripcije podataka koji dolaze sa senzora do korisničkih aplikacija za koje je rješenje Verso Altima Smart City dizajniran.
  • JednostavnoNe zahtjeva investiciju u IT odjel. Verso Altima tim stručnjaka održava aplikacije, dok su za senzore zadužene komunalne tvrtke.
  • Future Proof: Stručnjaci Verso Altima grupe kontinuirano rade na razvoju novih pametnih rješenja, istovremeno razvijajući funkcionalnosti na postojećim rješenjima.
  •  

Tko stoji iza razvoja aplikacije?

Altima, dio Verso Altima grupe, razvija proizvode, rješenja i aplikacije za pametne gradove. Stavljanje korisničkog uspjeha na prvo mjesto, otvorena komunikacija, timski rad i posvećenost kvaliteti temeljne su vrijednosti tvrtke. Kako je nastala Altima i čime se bavi pročitajte u tekstu: Altima.

Sprema li nam se IoTizacija?

Posljednjih godina IoT uređaji doživljavaju streloviti rast te ne čudi činjenica kako je sve veća primjena zapažena u poslovanju, ali i u svakodnevnom životu. Mogućnosti primjene, brza implementacija i lako dosegljivi podaci rezultiraju snažnom pokrivenosti i sveobuhvatnom primjenom u ekosustavu. Je li pred nama nova era – IoTizacija? Osvrt na temu dao je Igor GregurecIotizacija.

Iskustva Verso Altima grupe - upotreba IoT tehnologija u svijetu

Projekt Smart city u Singapuru - Državno ministarstvo tehnologije na centraliziran način omogućava svim ostalim zainteresiranim ministarstvima implementaciju bilo koje vrste senzora za vlastite potrebe ili dostup do prikupljenih podataka od već postojećih senzora. Trenutno se vrše mjerenja temperature, vlage, količine oborina, buke, frekventnosti automobilskog i pješačkog prometa, te razine zagađenja.

U Australiji, projekt Metering - vodeća tvrtka za distribuciju električne energije korisnicima pruža mogućnost kontrole troškova kroz automatsku kontrolu rada velikih potrošača u kućanstvu (grijanje bazena, sustav za klimatizaciju i sl.). Krajnji cilj je omogućiti optimizaciju utroška električne energije bez ometanja bitnih funkcionalnosti sustava koji su zahtjevni s obzirom na utrošak električne energije.

U Japanu projekt Metering i Automation, kroz koji tvrtka za distribuciju plina koristi LoRa protokol za automatsko očitanje plinomjera, te za kontrolu ventila u slučaju prirodnih katastrofa (tsunami, potres). Planirano smanjenje troška očitanja plina je 90 %. U slučaju prirodne katastrofe garantirano vrijeme reakcije radi aktivacije zaštite od curenja prirodnog plina je jedna minuta.

U Nizozemskoj, projekt IoT Infrastrukture, gdje vodeći ponuđač usluga osigurava na cijelom teritoriju zemlje infrastrukturu za prenošenje poruka između uređaja i aplikacija, te pruža otvorenu platformu za izradu usluga, kao i podršku proizvođačima aplikacija za korištenje IoT infrastrukture. Osnovna ideja je omogućiti nezavisnim ponuđačima usluga izradu i plasiranje usluga temeljenih na IoT tehnologiji svojim korisnicima.

Braća Kedmenec, stručnjaci sa svjetskim iskustvima

 

Stručnjaci Verso Altima grupe, dinamični duo, braća Kedmenec, radili su na složenim svjetskim projektima. Naime, kad god treba raditi nešto komplicirano, ili nešto potpuno novo, kad se treba pozabaviti kompleksnijim projektima, ulaziti u nova područja poslovanja, kad treba dati perspektivu iznad same dnevne rutine - onda pozovu upravo braću Kedmenec. Zašto su toliko uspješni i na kojim projektima su radili odgovorili su u razgovoru: Dinamicni_duo_Braca_Kedmenec.

 

Katalizator digitalne transformacije ICT platformi

 

Verso Altima grupa ključni je katalizator digitalne transformacije ICT platformi. Strateška predviđanja razvoja te o suradnjama s parterskom mrežom na provedbi korisnih i primijenjivih projekata donosi Mladen Tabak, osnivač Verso Altima grupe: Katalizator digitalne transformacije.

Pametna rasvjeta

Trenutno u većini gradova ne postoji stvarnovremensko nadgledanje stanja rasvjetne mreže, stoga je potreban izlazak na teren i osobni pregled, te nije moguća promjena intenziteta rasvjete. Takav način rada sa sobom donosi energetsku neefikasnost i visoke operativne troškove.

Benefiti:

 • Značajno smanjen utrošak električne energije i troškova održavanja. Pametni gradovi koriste modernu LED rasvjetu i mogućnost daljinske kontrole kako bi smanjili svoj energetski otisak i reducirali troškove održavanja. Operateri rasvjete mogu slati servisere samo po potrebi umjesto redovitih ophodnji, kao i planirati operacije održavanja temeljem detekcije neispravnih žarulja, problema u napajanju ili prevelikoj disipaciji energije. Prelazak na pametnu uličnu rasvjetu donosi benefite odmah.
 • Pametno i isplativo IoT rješenje. Korištenjem mogućnosti udaljene kontrole moguće je prilagoditi razinu rasvjete ovisno o lokaciji, dobu dana ili specifičnim događanjima.
 • Povećana sigurnost i održivost. Nadgledanje i održavanje potpuno ispravnog sustava rasvjete omogućava beskompromisnu uličnu sigurnost za pješake i vozače.

Pametno očitanje vodomjera i plinskih brojila

 

Većina postojećih rješenja za mjerenje potrošnje vode i plina zahtijeva ručno očitavanje koje odrađuju terenski timovi, ne dajući benefit uvida u potrošnju u stvarnom vremenu komunalnim poduzećima i korisnicima. Inteligentni vodomjeri i pametna plinska brojila omogućuju prikupljanje podataka na dnevnoj bazi kako bi se lokalnim zajednicama, komunalnim kompanijama i maloprodajnim kupcima omogućilo smanjenje računa za utrošene energente i dovelo do poboljšanja usluge.

 

Benefiti:

 • Jednostavna, isplativa i brza isporuka rješenja. Iznimno funkcionalan IoT sustav sa pametnim brojilima i baterijom od 10+ godina donosi iznimno dugoročne benefite.
 • Cjelovit servis „od mjerenja do naplate“. Integriran sustav automatskog očitanja kombiniran sa modernim sustavom naplate, unutar zajedničke arhitekture i cjelovitih poslovnih procesa značajno povećava prihod dok istovremeno smanjuje mogućnost grešaka ili prevare.
 • Smanjenje troškova naplate. Zamjenjujući sustav ručnog očitanja automatskim nestaju pogreške u očitanju ili poteškoće u pristupu brojilu, te korisnik dobiva mogućnost efikasnijeg korištenja energenata kroz praćenje dnevne potrošnje.
 • Poboljšani odnos s korisnicima. Otvara se mogućnost za puno bolju interakciju s korisnicima dajući im uvid u potrošnju, mogućnost kontrole troškova ali i uvođenja efikasnijeg sustava brige o korisnicima.
 • Otkrivanje propuštanja vode na korisničkoj strani. Pametni vodomjer ima mogućnost otkrivanja propuštanja vode na strani korisnika, čime se značajno mogu smanjiti potencijalni troškovi i nastale materijalne štete.

Pametan parking

Gradski sustav upravljanja parkingom često je pod opterećenjem zbog velikih i nestabilnih potreba korisnika. Kako bi ponudio učinkovitu uslugu parkiranja svojim građanima, grad mora u potpunosti iskoristiti sve raspoložive lokacije, a samim tim i povezati ih putem IoT tehnologije radi praćenja i optimizacije zauzetosti parkirnih mjesta.

Benefiti:

 • Poboljšani gradski promet. IoT rješenje pametnog parkinga omogućava gradovima, operatorima parkiranja i privatnim tvrtkama nadzor i upravljanje parkirnim mjestima, povećavajući protok prometa, te posljedično ostvarujući dodatne prihode.
 • Jednostavna instalacija, ekonomično rješenje. Korištenjem LoRa senzora za parkiranje koji se postavljaju u gradskim područjima, uz brze infrastrukturne zahvate, bez pretvaranja čitavog grada u gradilište.
 • Povećana dobrobit građana. Nema više lutanja ulicama u potrazi za slobodnim parkingom, te pronalaženja aparata za naplatu.
 • Dinamički modeli naplate. Pružatelji usluga parkiranja mogu prilagoditi svoje strategije cijena u skladu s obrascima upotrebe i poslovnim planovima.

Pametno praćenje kvalitete zraka

Gradovi predstavljaju centre potrošnje energije, materijala, stoga imaju visok utjecaj na okoliš - od proizvodnje stakleničkih plinova, otpada i zagađivača zraka. Zagađivači zraka predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje i okoliš. Kako bi poboljšali život ljudi, gradovi sada koriste IoT za nadzor kvalitete zraka.

Benefiti:

 • Ekonomično i jednostavno za instalaciju. LoRa tehnologija omogućuje praćenje čak i u udaljenim područjima, sa baterijama koje traju godinama, uz brzo postavljanje. U usporedbi s tradicionalnim sustavima LoRa senzori na baterije mogu isporučiti učestalija mjerenja.
 • Poboljšana sigurnost. Primjenom šire mreže senzora u gradovima, pokazatelji stanja okoliša mogu se mjeriti u stvarnom vremenu, otkrivajući probleme prije nego što postanu krize.
 • Učinkovitost i održivost. IoT senzori okoliša pomažu u praćenju trendova bitnih parametara kvalitete zraka u gradovima, prognozi i poduzimanju mjera za smanjenje zagađenja zraka.
 • Poboljšano zdravlje i dobrobit građana. Građani mogu dobiti precizne informacije o zagađenju zraka i djelovati sa time u skladu.