Work-life balance

U Verso Altima grupi stavljamo naglasak na razvoj organizacijske kulture koja podržava ravnotežu profesionalnog i privatnog života.

mamforce_dadforce

Mamforce / Dadforce Standardi

Godinu 2018. obilježili smo velikim uspjehom – postali smo prva tvrtka koja je nakon dodijeljenog Osnovnog Mamforce Company standarda dobila MAMFORCE COMPANY LEAD standard i DADFORCE standard.