Komercijalizacija inovativnih Citizen Engagement i Open Smart City platformi tvrtke Verso Altima d.o.o.

Tvrtka Verso Altima 1. srpnja 2022. godine započela je s provedbom projekta Komercijalizacija inovativnih Citizen Engagement i Open Smart City sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Projekt financira Europska unija – Next Generation EU.

Nositelj projekta: VERSO ALTIMA d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 10.588.747,04 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi: 10.368.714,30 kn
EU udio u financiranju projekta: 5.259.357,15 kn
Razdoblje provedbe: 01.07.2022. – 01.07.2024.
Voditelj projekta i kontakt osoba: Agneza Biljan

Tvrtka VERSO ALTIMA d.o.o. je 1. srpnja 2022. godine započela s provedbom projekta Komercijalizacija inovativnih Citizen Engagement i Open Smart City platformi tvrtke VERSO ALTIMA d.o.o. sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Projekt financira Europska unija – Next Generation EU.

Svrha projekta je inovacija organizacije i inovacija poslovnih procesa upravljanja proizvodima i korisničke podrške kako bi se stvorili osnovni preduvjeti za plasman vlastitih inovativnih proizvoda, Citizen Engagement i Open Smart City platformi, na globalno tržište. Citizen Engagement platforma predstavlja unificiranu mobilnu aplikaciju za građane te web aplikaciju za upravljanje komunikacijom sa građanima u cilju integracije i prezentacije svih dostupnih podataka krajnjim korisnicima, dok  se Open Smart City platforma odnosi na otvorenu pametnu platforma za gradove koja omogućava povezivanje svih postojećih sustava i IoT senzora. Uspostavom vlastitog razvoja inovativnih proizvoda te sve većim zahtjevima klijenata i tržišta, uvidio se problem organizacijske i procesne neusklađenosti koja dovodi do smanjene konkurentnost i kapaciteta za komercijalizaciju inovativnih platformi.

Realizacijom projekta, doprinijet će se rješavanju problema organizacijska i procesna neusklađenosti na dvije razine: i) redefiniranju organizacijske metodologije uvođenjem agilne organizacijske metodologije koja će rezultirati sustavno optimiziranim i nadograđenim verzijama softvera, što čini dodanu vrijednost za predmetne platforme te dodatno podiže njihovu konkurentnost na tržištu, te ii) uspostavljanju procesa upravljanja proizvodima te novog procesa korisničke podrške kao nužnih preduvjeta za iskorak tvrtke u smjeru razvoja vlastitih softverskih proizvoda te zadovoljenja tržišnih potreba kupaca.

Projekt čine sljedeće aktivnosti:

  1. Inovacija organizacije poslovanja i inovacija poslovnih procesa;
  2. Istraživanje tržišta i zaštita intelektualnog vlasništva;
  3. Upravljanje projektom;
  4. Promidžba i vidljivost.

Navedene aktivnosti omogućit će postizanje sljedećeg rezultata:

R1: Inoviranu organizaciju poslovanja i procese upravljanja proizvodima i korisničke podrške, istraženo tržište te zaštićeno intelektualno vlasništvo u svrhu uspješne komercijalizacije 2 inovativna proizvoda na globalnom tržištu.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke VERSO ALTIMA d.o.o. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.