Projekti iz područja društveno odgovornost ponašanja i poslovanja

Interni DOP projekt u Verso Altima grupi aktivan je od 2018. godine i do sada je financirano preko 50 projekata u kojima su uključeni zaposleni.

Natječaji za financiranje internih DOP (društveno odgovorno ponašanje) projekata, Verso Altima grupa pokrenula je s ciljem financiranja projekata u kojima sudjeluju zaposlenici, te predstavlja važan dio njihovog osobnog angažmana, interesa ili izričaja. Pod projektima zaposlenika podrazumijevamo sve aktivnosti u koje je zaposlenik uključen izvan radnog vremena, a dio su osobnih interesa – hobi, sport, humanitarne aktivnosti.